Co to jest PaaS?
PaaS (Product-as-a-Service) czyli Produkt jako Usługa kupujesz usługę zamiast produktu. Innymi słowy, nie jesteś odpowiedzialny za 100% kosztów początkowych zwykle związanych z zakupem produktu. Zamiast tego płacisz za rzeczywiste wykorzystanie usługi i przesyłasz płatność dopiero po zakończeniu korzystania z niej wraz z jednoczesnym odesłaniem nam towaru.

PaaS to również proste zakupy: Nasz proces jest prosty i szybki! Wystarczy wpłacić kaucję zabezpieczającą, która jest zawsze niższa niż rekomendowana cena detaliczna. Po zwróceniu produktu nasz zespół sprawdzi go i sprzeda jako produkt używany lub jako usługę innemu klientowi. Stąd różnica między rekomendowaną ceną detaliczną a ceną użytkowania PaaS, która bezpośrednio odzwierciedla Twoje rzeczywiste wykorzystanie towaru. Aby jeszcze bardziej uprościć - płacisz tylko za to, czego używasz.

Kiedy telefon będzie moją własnością?
Na stronie dragonist.pl dostępna jest usługa Produkt jako Usługa (Product-as-a-Service - PaaS) dla sprzętu elektronicznego, RTV czy AGD. Cały sprzęt jest własnością Turbado.eu LTD, Klient  jedynie go użytkuje na określony okres czasu. Dzięki temu ma zapewnioną ochronę i bezpieczeństwo użytkowania. Zapewniamy nawet do 8 lat wsparcia dla produktów zgodnie z wybraną umową Gwarantowanego Poziomu Usług. 


Czy mogę skorzystać z usługi PaaS na firmę, kiedy będę mieć FV i z jakim VAT-em?

Skorzystanie z PaaS (Product-as-a-Service) czyli Produktu jako Usługi jest możliwy tylko dla osób indywidualnych - konsumentów.


Czy otrzymany telefon mogę odsprzedać/przekazać komuś innemu i na jakich warunkach?
Nie możesz sprzedać, ani przekazać sprzętu innej osobie w sposób nieuprawniony. Jeśli przekażesz innej osobie sprzęt do użytku, jesteś odpowiedzialny za takie wykorzystanie, jakby sprzęt był użytkowany bezpośrednio przez Ciebie. Natomiast możesz przekazać własność umowy poprzez jej cesję na inną osobę. Wystarczy pobrać z naszej strony formularz cesji, uzupełnić i przesłać do nas skan podpisanego przez obydwie strony dokumentu na adres reklamacje@dragonist.pl.
Pobierz formularz cesji umowy.


Czy na koniec usługi PaaS całość kaucji zostanie mi zwrócona?

Możesz zwrócić sprzęt w każdym momencie. Wówczas zostanie określona ostateczna cena PaaS. Jest to różnica między ceną detaliczną za przedmiot widniejąca w zamówieniu (widnieje na rachunku na dole dokumentu), a między bieżącą ceną rynkową przedmiotu w dniu zakończeniu umowy Gwarantowanego Poziomu Usług (GPU).
W zależności od stopnia zużycia sprzętu, jego aktualnej wartości rynkowej, kompletności, zostanie zwrócona część kaucji na określone przez Ciebie konto bankowe, kartę lub będziesz mógł przenieść te środki na zamówienie nowego sprzętu.


Czy i jak mam uiścić abonament co roku?

Płacisz za usługę związana z gwarancją, zawartą w umowie Gwarantowany Poziom Usług. Jej wysokość jest określona w umowie i naliczana jest rocznie lub miesięcznie przez okres 4 (smartfony, tablety, sprzęt wearable) lub 8 (pozostały sprzęt) lat.
Dowiedz się więcej o poziomach gwarancji


Jaki jest okres trwania umowy?
Zgodnie z regulaminem, umowa o Gwarantowanym Poziomem Usług jest zawierana na 4 lub 8 lat ale minimalny okres trwania usługi to 15 dni. Maksymalny czas trwania umowy Gwarantowanego Poziomu Usług to dla telefonów, tabletów oraz sprzętu wearable to 4 lata, natomiast dla reszty sprzętów 8 lat. Dzięki temu masz gwarancję ciągłej opieki nad sprzętem i pewność wsparcia gwarancyjnego zgodnie z wybraną wersją gwarancji - więcej o gwarancjach.


Czy w ramach umowy obowiązuje dragonist ustawa o prawach konsumenta?
Na platformie dragonist.pl wybierasz usługę PaaS więc obwiązują zapisy prawa konsumenta nie związane ze sprzedażą. Dodatkowo obowiązują nas normy prawne zawarte w regulaminie, zgodnym z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) - artykuł 3 punkt 1 dostępnym TUTAJ


Co w sytuacji gdy zostaną złamane warunki zawarte w umowie Gwarantowanego Poziomu Usług (GPU) (naprawa na własną rękę)?
W przypadku realizacji naprawy na własną rękę następuje natychmiastowe wypowiedzenie umowy Gwarantowany Poziom Usług, i utracisz prawo do zwrotu Kaucji i naprawy Przedmiotu PaaS.


Dlaczego w regulaminie jest zapis o płatności kwoty 4 PLN? Jak mam ją zapłacić?
Jest to oplata za umowę Gwarantowanego Poziomu Usług jeśli wybrałeś opcję na 2 lata. Możesz ją opłacić ja koniec trwania umowy zgodnie z wystawioną fakturą, którą od nas otrzymasz.

Czy jako użytkownik sprzętu muszę dokonywać płatności podatku i cła i na jakiej podstawie?
Nie jesteś obciążony żadnymi opłatami typu cło, VAT itp, bowiem na platformie dragonist.pl oferowana jest sprzedaż usługi, nie sprzedaż towarów.


Czy usługi gwarancyjne realizowane są na terenie Polski?
Tak, wszystkie usługi gwarancyjne są realizowane na terenie Polski.


Jaki jest czas w jakim można spodziewać się rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych?
Wszystko zależy jaką umowę Gwarantowanego Poziomu Usług wybrał Klient w czasie procesu zamawiania usługi PaaS. W przypadku Podstawowego Gwarantowanego Poziomu usług (na 2, 3 lub 4 lata) rozpatrzenie roszczeń gwarancyjnych następuje do 30 dni od zgłoszenia problemu. W przypadku gwarancji w wersji Genius rozpatrzenie zgłoszenia następuje w ciągu 7 dni od zgłoszenia problemu.


Co to są usługi Genius?
Usługa Genius to rozszerzona umowa odnośnie Gwarantowanego Poziomu Usług, którą zamówił Klient jako przedłużona gwarancja, którą dodaje w koszyku. Daje Ci to pewność, że przez cały okres trwania umowy będziesz mieć specjalne i priorytetowe wsparcie. W przypadku problemów ze sprzętem będziesz mieć zapewnioną wymianę sprzętu o takim samym lub zbliżonym stanie technicznym w przeciągu 7 dni od zgłoszenia.


Czy zasady rękojmi w ogóle mają tu zastosowanie, jeśli sprzęt nie jest użytkownika, a regulamin pozwala nam naprawiać go w nieskończoność?

Rękojmia ma zastosowanie wyłącznie w przypadku sprzedaży towarów. Na platformie dragonist.pl oferujemy produkt jako usługę (PaaS) jest to innowacyjne rozwiązanie wychodzące naprzeciw wymaganiom konsumenta, który chce mieć dostęp do nowoczesnej technologii, dbać o środowisko oraz mieć poczucie bezpieczeństwa podczas użytkowania towaru.


Czy reklamowany sprzęt będzie można dostarczyć i odebrać osobiście?

Nie ma możliwości osobistego dostarczenia bądź odbioru sprzętu. Dokładne wskazówki jak zareklamować sprzęt znajdziesz na stronie Zwroty i reklamacje


Czy jako Klient otrzymam umowę?
Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia i wyboru poziomu Gwarantowanego Poziomu Usług. Jest to jednoznaczne z przyjęciem jej warunków i akceptacją regulaminu, dlatego nie ma potrzeby generowania dodatkowych dokumentów. Od każdej umowy zawartej na odległość, również w tym przypadku, można odstąpić w terminie 14 dni.


Czy w przypadku odstąpienia od umowy (zwrocie po 14 dniach, zwrocie środków z reklamacji) otrzymam dokument poświadczający zakończenie umowy?

W przypadku zwrotu do 14 dni następuje gwarantowane w regulaminie odstąpienie od umowy. Przesyłasz do nas tylko do nas tylko formularz odstąpienia od umowy i nie ma potrzeby generowania dodatkowych dokumentów.


Czy oferujecie ubezpieczenie sprzętu, jeśli tak to na jakich warunkach?
Na ten moment nie oferujemy ubezpieczenia, ale zalecamy aby ubezpieczyć sprzęt we własnym zakresie.


Samsung, Apple, CAT i Huawei wspierają swoje produkty niezależnie od dystrybucji - czy te marki też muszę odsyłać do Was do napraw gwarancyjnych?
Jeśli jest to dla Ciebie wygodniejsze możesz realizować usługi gwarancyjne w autoryzowanych centrach serwisowych danego producenta. Prosimy - zapoznaj się przede wszystkim z wymogami serwisu producenckiego. Do realizacji gwarancji w serwisie Samsunga będzie potrzebna podbita karta gwarancyjna - w tym przypadku skontaktuj się z nami. Przy każdym produkcie oferowanym przez nas znajduje się informacja jaki jest rodzaj gwarancji - producenta lub dostawcy - zwróć na to uwagę.
Jeśli napotkasz problem z serwisie, po prostu odeślij reklamowany produkt do nas a my zajmiemy się resztą - współpracujemy z ze sprawdzonymi serwisami rekomendowanymi przez dostawców sprzętu i zapewniamy pełne wsparcie gwarancyjne. W przypadku marki Samsung jest konieczne przesłanie do nas karty gwarancyjnej w celu podbicia.


Czy w przypadku nieuznania reklamacji otrzymam pełną ekspertyzę wraz z opisem i zdjęciami - z jakiego serwisu?

W przypadku nieuznania reklamacji otrzymasz ekspertyzę i dokumentację z serwisu, z którym współpracujemy.


Jaką stawkę VAT zawierają ceny sprzętów?

Na stronie dragonist.pl oferujemy usługę PaaS więc cena, którą Państwo widzicie jest to rekomendowana cena detaliczna sprzętu oraz jedynie kwota kaucji. Opłata za usługę PaaS jest kwalifikowana do podatku VAT 20%, zgodnie ze słowackim prawem podatkowym .


Czy mogę dokonać zamówienia z opcją wysyłki za granicę?
W chwili obecnej nie ma możliwości realizacji wysyłek za granicę.


Jaki dokument otrzymuję w przypadku rozliczenia kaucji gdy nie chcę złożyć kolejnego zamówienia?

Otrzymasz dokument stwierdzający zakończeniu umowy GPU.


Czy w przypadku zamówienia sprzętu jako prezentu, mogę spisać dokument cesji z obdarowaną osobą?

Tak. Można przenieść umowę na osobę trzecią, lecz należy to zgłosić do nas wypełniając poniższy dokument


Jeśli po ustaniu okresu trwania usługi nie odeślę sprzętu, jakie sankcje może nałożyć na mnie firma, jeśli kaucja nie pokrywa odszkodowania za szkody jakie przysługuje Klientowi?

Po wygaśnięciu umowy GPU lub zgłoszeniu chęci zakończenia umowy powinieneś zwrócić sprzęt. Jeśli tego nie zrobisz, Dostawca usługi ma prawo do naliczenia odszkodowania w wysokości 2/365 wartości ceny detalicznej za każdy rozpoczęty dzień korzystania ze sprzętu, którą Dostawca Usługi pobiera najpierw z kaucji. Kaucja jest tak skalkulowana, by uwzględniać wszelkie ewentualne roszczenia.


Czy jeśli nabyty sprzęt zostanie mi skradziony, płacę karę? Czy do Dostawcy usługi trzeba przesłać zgłoszenie tego faktu z policji?
Powinieneś nas poinformować o kradzieży sprzętu.


Czy po upływie 4 lat lub 8 lat od zamówienia sprzętu, jeśli nie zwrócę go do Dostawcy usługi, sprzęt będę używał nielegalnie/bezprawnie?
Będziesz nieautoryzowanym użytkownikiem i tracisz prawo do zwrotu kaucji.


Co jeśli odeślę niekompletny sprzęt? Czy z tego tytułu płacę karę?
Jeśli po zakończeniu umowy odeślesz niekompletny, zużyty lub uszkodzony sprzęt, wartość przedmiotu zmniejsza się, co jest brane pod uwagę przy obliczaniu kwoty zwrotu depozytu.

Czy po zwrocie towaru dostanę jakieś potwierdzenie końca umowy?
Otrzymasz dokument stwierdzający zakończenie umowy na koniec roku kalendarzowego.

Dlaczego nie mogę otrzymać faktury przy zamówieniu?

Otrzymasz fakturę przy zamówieniu oraz na koniec okresów rozliczeniowych zgodnie z wybraną umową Gwarantowanego Poziomu Usług.


Dlaczego w regulaminie jest mowa o słowackiej Inspekcji Handlowej oraz o jurysdykcji słowackiego prawa?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) - artykuł 3 punkt 1 dostępnym TUTAJ
umowa świadczenia usługi podlega pod prawo określone przez postanowienia umowy. W naszym wypadku jest to umowa Ogólne Warunki Handlowe w której określono jurysdykcję prawa słowackiego.


Co w przypadku gdy przedmiot PaaS ulegnie zniszczeniu, zagubieniu lub zostanie skradziony?

Jeśli przedmiot PaaS ulegnie zniszczeniu, zostanie zagubiony lub skradziony to wtedy w ramach rekompensaty cała kaucja zostanie przeznaczona na wyrównanie szkody.

Dlaczego widzę 2 ceny na stronie?
Na stronie produktu widzisz kwotę kaucji oraz Rekomendowaną Cenę Detaliczną.

Co to jest rekomendowana cena detaliczna?
Rekomendowana cena detaliczna to średnia cena detaliczna sprzętu, jeśli bylibyśmy sprzedawcą towarów.

Co to jest Gwarantowany Poziom Usług (GPU)?
Jest to umowa pomiędzy Klientem zgłaszającym chęć złożenia zamówienia kreślonej cenie a Dostawcą, który to sprzęt przekazuje Klientowi do użytku, na zasadach wybranych przez Klienta, zgodnymi z Ogólnymi Warunkami Usługi, czyli regulaminem.


Ile produktów mogę zamówić za jednym razem?
Ze względu na konieczność wybrania gwarancji do każdego urządzenia i zaksięgowanie na fakturze jako osobną usługę, prosimy o składanie jednego zamówienia ja jeden produkt. Jeśli dodasz kilka produktów do jednego zamówienia, będziemy musieli je rozdzielić na osobne zamówienia, co może wydłużyć proces realizacji. Jeśli więc chcesz zamówić kilka produktów, od razu złóż osobne zamówienia na każdy z nich. Możesz łożyć dowolną ilość zamówień.


Czy otrzymam potwierdzenie zamówienia?
Tak, od razu po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie założenia zamówienia, w którym będą informacje o wybranych produktach, wybranym sposobie płatności i dostawy. Będziemy Cie też informować kiedy zamówienie zostanie przekazane do realizacji i wysłane. Historię swoich zamówień oraz ich aktualny status możesz też sprawdzić na po zalogowaniu się na swoje konto Klienta.


Otrzymałem produkt niezgodny z zamówieniem lub specyfikacja produktu jest inna niż na stronie. Co robić?
Jeśli po otrzymaniu przesyłki stwierdzisz, że produkt nie odpowiada Ci, jest niezgodny z zamówieniem lub specyfikacja produktu jest inna niż na stronie, możesz go zwrócić do 14 dni. Skontaktuj się z nami, nasz Dział Obsługi Klienta pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Dokładamy wszelkich starań, żeby produkty miały jak najdokładniejszą specyfikację, jeśli jednak zdarzy się błąd w opisie na stronie lub pomyłka systemu w magazynie, będziemy wdzięczni za informację zwrotną dlaczego zwracasz produkt, abyśmy mogli naprawić błąd.Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zespół Dragonist.pl